Pozycja Statystyki WWW Opis Strony WWW Miniaturka
1

Ranking: 286 669

Ilość odwiedzin: 0

Nota końcowa:

+

Adres www: http://frc.com.pl/karta-charakterystyki/

Nasza ocena: 1

Przepisy Unii Europejskiej szczegółowo określają zasady opisu właściwości substancji niebezpiecznych, takich jak np. preparaty chemiczne. Cechy takich materiałów opisują karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. Karta zawiera m.in. dane dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych, charakterystykę możliwych zagrożeń, opis sposobów zapobiegania zagrożeniom oraz opis metod postępowania w przypadku wystąpienia skażenia daną substancją. Takiego rodzaju dokumentacji ma prawo nieodpłatnie zażądać każdy nabywca czy odbiorca tego rodzaju materiału. Nasza firma, Feed REACH Consulting, specjalizuje się w tworzeniu tego rodzaju danych oraz ich aktualizacji, uwzględniającej zmiany w zachodzące w przepisach krajowych i unijnych. Wykonujemy i aktualizujemy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami. Charakterystyka substancji obejmuje także odpowiednie oznakowanie, które jest przypisywane do substancji na podstawie jej właściwości.

karty charakterystyki substancji niebezpiecznych